CO-2 Prestatieladder

CO-beleid

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, welke dan ook primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen.

Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Verbetering, enerzijds behouden van het VCA en ISO 9001 certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterdoelen in onze actieplannen en het in de praktijk realiseren en verbeteren hiervan.

Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Maas zal jaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Maas omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

CO2-prestatieladder ISO-14001-2015

 

A: Inzicht

Maas heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de voortgangsrapportage:

Periodieke rapportage H1 2019 Periodieke rapportage H1 2020 Periodieke rapportage H1 2021 Periodieke rapportage H1 2022 Ketenanalyse Beton 3.C.1 Jaarbeoordeling CO2 2021 3.C.1 Jaarbeoordeling CO2 2020 3.C.1 Jaarbeoordeling CO2 2019 3.C.1 Jaarbeoordeling CO2 2018

 

B: Reductie

Maas heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren . Download hieronder het betreffende document:

Jaarplan 2022 Jaarplan 2021 Jaarplan 2020 Jaarplan 2019 Jaarplan 2018

 

D: Participatie

Maas neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Download hieronder de betreffende documenten:

Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2022-11-04 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2022-03-18 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2021-10-29 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2021-05-21 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2020-08-21 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2019-10-11 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2019-03-22 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2018-10-12 CO2  reductie Actieve deelname initiatief KAM Adviseur 2018-03-23 CO2  reductie

 

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Realisatie door Zeker Zichtbaar