Bitumineuze verhardingen

Asfalteringswerk is een belangrijk onderdeel van onze wegenbouwtak. Wij hebben contracten met zeer gerespecteerde onderaannemers voor het aanbrengen van asfalt.

Ook kleinschalige projecten zoals erfverhardingen en in bedrijfsgebouwen, worden door ons van bitumineuze verhardingen voorzien. Door de combinatie van ervaring, vakkennis van onze medewerkers en modern materieel, zijn wij in staat elk gewenst concept in zowel aanleg en onderhoud aan te bieden.

Realisatie door Zeker Zichtbaar