Integriteit

Aandacht voor integriteit en inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen kwestie van regels alleen, maar ook van procedures en de bedrijfscultuur waarbij medewerkers bereid zijn elkaar aan te spreken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor Maas staat “de mens” centraal. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Elke medewerker van Maas is op zijn of haar integriteit aanspreekbaar. De leiding gaat daarbij voorop in het uitdragen ervan. Integriteit maken we echter niet alleen, maar juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee het fundament van ons integriteitsbeleid.

Wij vertalen dit naar de volgende regels:

  • Maas verwacht dat medewerkers daadwerkelijke of schijnbare belangenverstrengeling tussen persoonlijke en zakelijke belangen vermijden.
  • Medewerkers van Maas nemen of bieden geen dusdanige giften of uitnodigingen aan waardoor onze onafhankelijkheid of die van de ontvanger in gevaar kan komen. Vooraf informeren we hierover altijd onze leidinggevenden.
Realisatie door Zeker Zichtbaar