Betonwerk

Het realiseren van betonwerken behoort tot onze jarenlange expertise. Bruggen, viaducten, onderdoorgangen worden op vakkundige wijze uitgevoerd. Ook parkeerkelders, terreinverhardingen en gemalen worden gerealiseerd.

Meer informatie

Grondwerk

Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Maas beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. We hebben alle kennis in huis die er komt kijken bij een efficiënte uitvoering van grondwerk.

Meer informatie

Bestratingen

Een goed aangelegde bestrating is het visitekaartje voor uw woonwijk, parkeerplaats en industrieterrein. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van half verhardingen in steden en industrieterreinen. Ook de aanleg van verkeersdrempels en rotondes heeft het bestraten een nieuwe dimensie gegeven.

Meer informatie

Riolering

De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een goede voorbereiding en een professionele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van alle soorten maten riolen met minimale overlast voor omwonende. Zo sluiten wij percelen aan op rioleringsstelsels, maken wij bergingsriolen en leggen wij gescheiden systemen aan, waarbij de opvang van oppervlaktewater en dat van vuil water apart geschiedt.

Meer informatie

Bitumineuze verhardingen

Asfalteringswerk is een belangrijk onderdeel van onze wegenbouwtak. Wij hebben contracten met zeer gerespecteerde onderaannemers voor het aanbrengen van asfalt.

Meer informatie

Maas BV, continu beter!

Samenwerken begint met het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen binnen één organisatie. Maas heeft een groot aantal disciplines in huis: beton- en waterbouw, grond- en wegenbouw, leidingbouw en waterremmende lagen. Onze medewerkers zijn voor meerdere disciplines inzetbaar. Dit zorgt voor inzicht en begrip voor elkaars vakgebieden met als resultaat een goede interne samenwerking, de basis voor een goede externe samenwerking.

Klaar voor de toekomst

Veiligheid en certificeringen

Ons bedrijfsbeleid

Triple P-benadering

Maatschappelijk verantwoord

Integriteit

Realisatie door Zeker Zichtbaar