Klaar voor de toekomst

Maas staat klaar voor de toekomst!
De aanbestedingswet 2012 moet het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel meer kansen bieden bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten. De overheid verwacht dat een beoordeling op meer aspecten dan alleen de prijs, de zogeheten Economisch Meest Voordelige Inschrijving, het voor het midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt zich te onderscheiden en overheidsopdrachten binnen te halen.
Maas wil voorop lopen en gelooft dat de nieuwe aanbestedingswet, indien deze door de opdrachtgever goed wordt toegepast, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer meerwaarde biedt.

Wat is de achtergrond van de EMVI aanbesteding?
De wereld om ons heen verandert steeds sneller, steden groeien, mensen willen gehoord worden hetgeen betekent dat de context van infrastructurele werken steeds complexer wordt. Concreet betekent dit dat het volledig ontzorgen van de opdrachtgever of het volledig afstemmen van de uitvoeringswijze op de directe omgeving het succes van het project bepaalt in plaats van alleen de laagste prijs. De EMVI component vraagt van de opdrachtnemer om “out of the box” te denken om de voor de opdrachtgever meest optimale oplossing voor de laagste prijs te leveren.

Wat vraagt dit van de organisatie?
De Economisch Meest Voordelige Inschrijving dwingt de organisatie in de spiegel te kijken en zichzelf de vraag te stellen: Op welke onderdelen/marktfacetten kan ik mij ten opzichte van de concurrentie onderscheiden? Maas is bezig de organisatie op deze manier te laten denken en is selectief in het inschrijven op projecten. Deze moeten passen bij de visie en het moet voor Maas mogelijk zijn aantoonbaar meerwaarde te bieden voor de opdrachtgever. Echter vragen EMVI aanbestedingen een intensieve voorbereiding wat logischerwijs leidt tot een verhoging van de voorfinanciering van het project. Dit met als uiteindelijke doel het project vooraf beter te begrijpen waardoor faalkosten gedurende de uitvoering worden voorkomen.

EMVI aanbesteding – Herontwikkeling Schoolstraat – Talmastraat te Leerdam
Begin 2014 heeft Maas het project “Herontwikkeling Schoolstraat – Talmastraat te Leerdam” aangenomen. Deze aanbesteding is een mooi voorbeeld dat het aanbieden van een ‘maatpak’ aan de opdrachtgever, volledig conform de criteria die voor de opdrachtgever van belang zijn, een partij als Maas in staat stelt zich te onderscheiden van de concurrentie.

De toekomst
Maas gelooft dat deze nieuwe aanpak op de lange termijn resulteert in succesvolle projecten voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Maas is vol vertrouwen de nieuwe weg ingeslagen en wil vooruitlopen op de concurrentie om de opdrachtgever op pro-actieve wijze het ‘maatpak’ te bieden dat hij voor ogen heeft.

Realisatie door Zeker Zichtbaar