Veiligheid

Veiligheid

In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. Veiligheid op en rond de bouwplaats vraagt om een voortdurende aandacht. Belangrijk uitgangspunt is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor een veilige bouwplaats en werkwijze. Het gaat dan naast de arbeidsveiligheid van de medewerkers op de bouwplaats ook om de veiligheid van alle andere betrokkenen zoals weggebruikers, omwonenden, bezoekers en andere betrokkenen.

Afspraak is dan ook dat we alle regels naleven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van onze projecten. We zorgen daarbij voor een goede en veilige werkplek. Maas verwacht van haar medewerkers dat zij alle regels die gelden ook echt naleven en staat erop dat onveilige werksituaties meteen verholpen worden en gemeld worden aan de directe leidinggevenden. KAM adviseurs, maar ook het eigen management verzorgen werkplekinspecties c.q. veiligheidsrondes.

Wanneer Maas voor haar werkzaamheden derden inschakelt maken we in principe alleen gebruik van onderaannemers die ook VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast worden bij start werkzaamheden en op regelmatige tijden met onderaannemers toolboxmeetings gehouden.

Certificeringen

Maas zal alles in het werk stellen om de veiligheid van onze projecten te waarborgen en verwacht van medewerkers dat zij hetzelfde doen. Al onze uitvoerende bedrijven zijn VCA** gecertificeerd.

Maas heeft een groot aantal disciplines in huis en richt zich op het behalen van voldoende rendement ten aanzien van de triple-P-benadering (People, Planet, Profit). Het beleid binnen Maas ten aanzien van VGWM gaat in op de factoren People, Planet en Profit en de manier waarop Maas hieraan invulling geeft.

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar