Grondwerk

Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Maas beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. We hebben alle kennis in huis die er komt kijken bij een efficiënte uitvoering van grondwerk.

Ons machinepark is voor de meest uiteenlopende taken in dit werk berekend.
Het voordeel voor u is dat wij snel en flexibel inzetbaar zijn, voor alle soorten grondwerk.

Realisatie door Zeker Zichtbaar