Drie duikerbruggen te Badhoevedorp

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Duur van het project

augustus 2022 t/m juli 2024

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€1.555.000,-


Projectomschrijving

De gemeente Haarlemmermeer heeft ons opdracht gegeven voor uitvoering van bestek 21-002 ‘3 duikerbruggen te Badhoevedorp’.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. Onze inschrijfprijs met ons Plan van Aanpak welke werd beoordeeld op de onderdelen ‘planning en fasering’ en ‘duurzaamheid’ is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt.

Het project betreft de nieuwbouw van 3 betonnen duikerbruggen en het realiseren van aanpassingen aan het riool.

De werkzaamheden ten behoeve aan dit project bestaan in hoofdzaak uit:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond;
  • het aanbrengen van fundaties;
  • de aanleg van een brugconstructie;
  • de aanleg van een tijdelijke elementenverharding;
  • het aanbrengen van metselwerk
  • het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar