4 bruggen Zeeburgereiland Amsterdam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Duur van het project

september 2020 t/m juli 2021


Projectomschrijving

Het werk bestaat uit het realiseren van 4 bruggen op Zeeburgereiland-Sluisbuurt te Amsterdam, welke zijn bedoeld voor zowel auto’s als fietsers. De bruggen maken onderdeel uit van de nieuw te realiseren Sluisbuurt, waarvan de bruggen de eerste realisatiewerkzaamheden zijn. Het werk bestaat uit grondwerkzaamheden, het aanbrengen van funderingen ( prefab betonnen heipalen en damwanden) en in-situ beton werkzaamheden.

Realisatie door Zeker Zichtbaar