Dichterswijk West WRM restant te Utrecht

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Duur van het project

05-12-2013 t/m 12-05-2014

Soort werk

GWW / Beton

Aanneemsom

€ 618.000,–


Projectomschrijving

Op 7 november 2013 heeft Maas bv opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 13S054 in opdracht van de gemeente Utrecht.

Het project is gelegen tussen de appartementen van het Rolderdiephof en het Merwedekanaal en tussen de Heycopstraat en de Voorsterbeeklaan in Utrecht.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Opruimwerkzaamheden
  • Opbreken van bestaande verhardingen
  • Uitvoeren grondwerk
  • Aanleg afwateringsvoorzieningen
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen verhardingen
  • Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en openbare verlichting
  • Aanbrengen van stalen damwanden
  • Aanbrengen van in het werk gestort deksloof en prefab beton hangschorten voorzien van metselwerk
  • Aanbrengen diversen beplantingen

Het project is mede verworven op basis van EMVI criteria waarin omgevingsmanagement een belangrijke rol speelt.
De toegangsroute tot het project ligt door een nieuwe wijk, waarin een basisschool ligt. Om de risico’s te beperken, met betrekking tot veiligheid en overlast voor omwonende, heeft Maas bv een plan opgesteld, waarin doordacht te werk is gegaan met betrekking tot transportroutes.

Maas bv heeft ervoor gekozen om een groot deel van de benodigde materialen via een aangrenzende water aan te voeren. Dit veroorzaakt minder overlast, verhoogt de veiligheid en draagt ook bij aan duurzaam ondernemen -> minder transport beweging is minder CO2 uitstoot.

Realisatie door Zeker Zichtbaar