Herinrichting Brussellaan-Turnhoutlaan te Eindhoven

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Duur van het project

01-12-2013 tot 21-11-2014

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 1.088.000,–


Projectomschrijving

Op 5 november 2013 heeft Maas bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 724001001.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Het project behelst het inrichten van de Brussellaan en de Turnhoutlaan in de wijk Woensel te Eindhoven.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verrichten van grondwerk
  • Verwijderen van funderingen
  • Verwijderen van asfaltconstructies
  • Verwijderen van elementenverhardingen en bomen
  • Verwijderen van rioleringen en openbare verlichting
  • Aanbrengen van funderingen, asfaltconstructies, elementenverhardingen, riolering en openbare verlichting

Het project is opgedeeld in ca. 7 fasen om de overlast tot de aangrenzende percelen tot een minimum te beperken.
Net als op de Parklaan, is het project o.a. verworven op EMVI criteria, waarbij duurzaamheid een grote rol speelt.
Maas bv focust zicht hierbij sterk op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return).
Het synergie voordeel tezamen met de Parklaan is een feit.
Minder faalkosten (Lean) en een hoge bijdrage van de duurzaamheid in de vorm van een mindere CO2 uitstoot door het beperken van transportbewegingen.

Realisatie door Zeker Zichtbaar