Herinrichting Parklaan – Kievitlaan te Eindhoven

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Duur van het project

06-01-2014 tot 27-03-2015

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 2.157.000,–


Projectomschrijving

Op 1 november 2013 heeft Maas bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 742001001.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Het project behelst het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel over een traject van ca. 1,5 kilometer.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Uitvoeren van grondsanering
  • Verrichten van grondwerk
  • Verwijderen van verhardingen
  • Verwijderen van funderingen
  • Verwijderen van rioleringen en openbare verlichting
  • Aanbrengen van verhardingen, funderingen, openbare verlichting, buis- en kolkaansluiting

Het project is opgedeeld in ca. 8 fasen om de overlast tot de aangrenzende percelen tot een minimum te beperken.

Het project is o.a. verworden op EMVI-criteria waarbij duurzaamheid een grote rol speelde. Maas bv focust zicht hierbij sterk op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met het project “herinrichting Brussellaan-Turnhoutlaan” is dit project momenteel in uitvoering. Mede door de gunstige ligging ten opzicht van elkaar, kan er tijdens de uitvoering van beide projecten synergie voordeel worden behaald. Door de werkzaamheden slim in te steken (Lean), bevordert dit het beperken van CO2 uitstoot, wat weer bijdraagt aan de duurzaamheid.

Realisatie door Zeker Zichtbaar