Herontwikkeling Schoolstraat – Talmastraat te Leerdam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Bloeii Advies en Ontwikkeling bv

Duur van het project

mei 2014 tot en met oktober 2015

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 3.357.000,–


Projectomschrijving

Op 11 maart 2014 heeft Maas bv de voorlopige opdracht ontvangen voor het uitvoeren van het UAV-GC contract “Herontwikkeling Schoolstraat – Talmastraat” te Leerdam.

Het project is op de markt gebracht op basis van een aanbesteding met voorafgaande selectie. Uiteindelijk zijn er vier partijen geselecteerd om deel te nemen aan de inschrijvingsprocedure.

Het project is mede aanbesteed op basis van EMVI criteria. Mede door het doordachte Plan van Aanpak, is Maas bv de economisch meest voordelige inschrijver gebleken.

Het project is inmiddels opgeleverd en de opdrachtgever heeft verklaard dat het project naar tevredenheid is voltooid.

Realisatie door Zeker Zichtbaar