Hoef & Haag Vianen

Projectgegevens

Opdrachtgever

Hoef en Haag CV


Projectomschrijving

In het nieuwe woongebied Hoef en Haag is een watergang, ‘de Meander’ , gerealiseerd.
Ten behoeve van de verkeersafwikkeling en de verbinding tussen de verschillende wijken dient deze
waterpartij gekruist te worden. Hiervoor worden twee nieuwe bruggen gerealiseerd zodat de
verschillende wijken op meer plaatsen met elkaar verbonden worden en de verkeersafwikkeling
verbetert: de Meanderbruggen. Dit betreft een brug voor fiets- en voetgangersverkeer en een
brug voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Deze bruggen worden gerealiseerd door Maas BV.

Realisatie door Zeker Zichtbaar