Kadevervanging Houtzagersingel te Den Haag

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Duur van het project

oktober 2023 t/m juli 2026

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 6.257.000,-


Projectomschrijving

De gemeente Den Haag heeft ons opdracht gegeven voor uitvoering van bestek 2022.763.032 ‘Vervangen kademuur Houtzagerssingel te Den Haag’.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. Onze inschrijfprijs met ons Plan van Aanpak welke werd beoordeeld op de onderdelen ‘duurzaamheid en ‘risicobeheersing’ en ‘optimalisatie uitvoering’ is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt.

Het project betreft het slopen van de huidige kademuur en het realiseren van een nieuwe kademuur. Als de kademuur gereed is zal het achterliggende riool worden vervangen en wordt er nieuwe bestrating aangebracht.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het opnemen en plaatsen van terreinmeubilair
 • Het opbreken en aanbrengen van verhardingen
 • Het uitvoeren van grondwerk (deels vervuild)
 • Het aanbrengen van tijdelijke grond- en waterkeringen
 • Het opnemen van natuurstenen dekzerken
 • Het slopen van de bestaande kademuur
 • Het aanbrengen van stalen damwanden
 • Het aanbrengen van schroefinjectieankers
 • Het aanbrengen van wapening
 • Het aanbrengen van betonconstructies en aanstortingen
 • Het aanbrengen van metselwerk
 • Het aanbrengen van insitu ACCAP-groeisubstraatsysteem
 • Het aanpassen en aanbrengen natuursteen dekzerken
 • Het aanbrengen van drainage
 • Het aanbrengen van hemelwater overstorten
 • Het aanbrengen van bestrating
 • Het aanbrengen van kademeubilair (drenkelingen ladders, wrijfgordingen,hekwerk,bolders etc)
 • Het op leggerprofiel brengen van de waterbodem
 • Het vervangen van houten dukdalven
 • Het kappen van bomen
 • Het verwijderen van alle benodigde (bestaande) verhardingen
 • Het vervangen van de huisaansluitingen
 • Het aanbrengen van een hemelwaterriool incl. kolkaansluitingen en overstortputten
 • Het aanbrengen van afwateringspunten (kolken)
 • Het weer aanbrengen van nieuwe verhardingen met hergebruik van de aanwezige natuursteenkeien
 • Het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair
 • Saneren van grond
 • Het aanbrengen van boomconstructies en/of groeiplaats plaatsen

Realisatie door Zeker Zichtbaar