Nooduitgangen Metrostation Gerdesiaweg Rotterdam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Duur van het project

07-12-2015 tot 29-07-2016

Soort werk

GWW/Beton

Aanneemsom

€ 1.380.000,–


Projectomschrijving

Op 23 november 2015 heeft Maas B.V. de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 121328BE01 en 121328BE02.

Het project is gelegen aan de Gerdesiaweg te Rotterdam ter hoogte van het Metrostation Gerdesiaweg in Rotterdam. Het behelst de bouwkundige werkzaamheden nooduitgangen Metrostation Gerdesiaweg.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Het plaatsen van damwanden
 • Het plaatsen van tijdelijke damwanden
 • Het gescheiden ontgraven van een bouwkuip
 • Het afvoeren van vervuilde grond>
 • Het aanbrengen van paalfunderingen
 • Het aanbrengen van onderwaterbeton
 • Het aanbrengen van een deur in de bestaande metrowand
 • Het aanbrengen van een betonconstructie
 • Het aanbrengen van prefab beton
 • Het uitvoeren van staal- en conserveringswerk
 • Het verrichten van werkzaamheden van algemene aard

Het project is mede verworven op basis van EMVI criteria, waarin omgevingsmanagement een belangrijke rol speelt.
De toegangsroute tot het project ligt in een drukke wijk in Rotterdam. Om de risico’s te beperken met betrekking tot veiligheid en overlast voor omwonenden, heeft Maas B.V. een plan opgesteld, waarin doordacht te werk is gegaan met betrekking tot transportroutes en -tijden.

Maas B.V. heeft er voor gekozen om een groot deel van de benodigde materialen aan te voeren buiten de spitstijden en vrijkomende grond zoveel als mogelijk op te slaan op het bouwterrein. Dit veroorzaakt minder overlast, verhoogt de veiligheid en duurzaamheid in de vorm van een lagere CO-2 uitstoot door het beperken van transportbewegingen.

Realisatie door Zeker Zichtbaar