Reconstructie Strawinskylaan te Amsterdam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam Zuidas

Duur van het project

22 augustus 2016 t/m 31 maart 2017

Soort werk

GWW/Bouwkundig

Aanneemsom

€ 1.843.000


Projectomschrijving

Op 21 juli 2016 is het project Strawinskylaan 2016 te Amsterdam (bestek AI 2015-295) definitief gegund aan Kroeze Infra B.V. en Aannemersbedrijf Maas B.V.

Op de Strawinskylaan wordt er een profielwijziging doorgevoerd om meer haltecapaciteit voor tram- en buspassagiers aan te kunnen leggen. Dit heeft o.a. te maken met het aanpassen van de Amstelveenlijn, waardoor er ook een nieuw keerspoor moet worden aangelegd. Deze wordt aan de oostzijde van de Strawinskylaan ten zuiden van de doorgaande trambaan gerealiseerd. Als gevolg van deze werkzaamheden worden er bomen aan de noordzijde gekapt. Eveneens moeten damwanden afgebrand, vlonders verwijderd en nieuwe constructies worden aangebracht.

Het geheel leidt tot een omvangrijk project, dat gefaseerd in ruim 6 maanden wordt uitgevoerd.

De werkzaamheden aan de Strawinskylaan hebben veel invloed op de directe en indirecte omgeving. Om ongewenste situaties te voorkomen werken Kroeze Infra B.V. en Maas B.V. conform een vooraf vastgesteld BLVC-Plan waarin de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en de wijze van Communiceren is vastgesteld.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • De realisatie van de onderbouw, bovenbouw, leidingwerken, inrichtingswerken en voertuigkering van de openbare weg;
  • De realisatie van de onderbouw van de trambaan;
  • De realisatie van de onderbouw en bovenbouw van de Centrale kap en trap, Noordelijke trappen, Vlonderconstructie,Tafelconstructie t.b.v. chauffeursverblijf en Loopbrug;
  • Het aanpassen van bestaande constructies;
  • De realisatie van randelementen en hekwerken;
  • De realisatie van hemelwaterafvoer van de Centrale kap.

Realisatie door Zeker Zichtbaar