Renovatie beluchting AWZI Katwijk

Projectgegevens

Opdrachtgever

AfvalWaterTechniek Twente B.V.


Projectomschrijving

De scope bestaat in hoofdlijnen  uit:

 • Aanpassingen van de selector voor de  ombouw van een beluchte naar een  onbeluchte selector met mengers
 • Maken van aenaerobe tanks in de beluchtingstanks door het verhogen van bestaande wanden, het plaatsen van nieuwe wanden en het aanbrengen van een gasdichte afdekking
 • Bouwkundige aanpassingen van de beluchtingstanks voor de vervanging van de puntbeluchting door een hybride systeem (bellenbeluchting met puntbeluchter) met voortstuwers
 • Aanbrengen behuizing voor de nieuwe blowers
 • Aanbrengen behuizingen voor de nieuwe spuislibpompen
 • Aanbrengen beton uitvulling en het verlengen van de toevoerleidingen in de  slibmengtank in het slibverwerkingsgebouw
 • Maken van kraanopstelplaatsen voor het hijsen van beluchtingsrekken, voortstuwers en mengers
 • Bouwkundige aanpassingen van het bedrijfsgebouw
 • Aanbrengen terreinleidingen
 • Aanbrengen verhardingen
 • Engineering zijnde het ontwerpen, berekenen en tekenen van het uitvoeringsontwerp

Realisatie door Zeker Zichtbaar