Vernieuwen brug 209 Valkstraat te Zaandam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 288.000,-


Projectomschrijving

De gemeente Zaanstad heeft ons opdracht gegeven voor uitvoering van bestek 07-2023 ‘Vernieuwen brug 209 Valkstraat in Zaandam’. Het werk is op basis van laagste prijs aan ons gegund.

Het project betreft het slopen en opnieuw realiseren van brug 209 in de Valkstraat in Zaandam

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Grond-en straatwerk
  • Slopen betonwerk,metselwerk en houten fundering
  • Afdammen watergang en verlagen waterstand
  • Aanbrengen funderingspalen
  • Aanbrengen gewapend beton,deel prefab
  • Aanbrengen metselwerk en leuningwerk

Realisatie door Zeker Zichtbaar