Vervangen brug over de Linge te Zetten

Projectgegevens

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Duur van het project

september 2023 t/m april 2024

Soort werk

GWW

Aanneemsom

€ 1.888.000,--


Projectomschrijving

De Provincie Gelderland heeft ons opdracht gegeven voor uitvoering van bestek 2390 ‘vervangen brug over de Linge’.

Het gunningscriterium van deze aanbesteding was de inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’, welke op basis van prijs en de MKI waarde van het asfalt.

Op basis van deze criteria is onze inschrijving door de opdrachtgever als beste beoordeeld.

Het project betreft het slopen en nieuw realiseren van een betonnen brug en het vernieuwen van de aanliggende kruising.

De werkzaamheden tbv dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • tijdelijke verkeersmaatregelen
 • toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. vervangen brug/verkeer/hulpdiensten;
 • opbreekwerkzaamheden;
 • ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
 • aanbrengen fundering;
 • aanbrengen kantopsluitingen en bestratingen;
 • aanbrengen van asfaltverhardingen;
 • aanbrengen van betonverhardingen;
 • aanbrengen van verlichting inclusief voeding;
 • aanbrengen straat- en wegmeubilair;
 • sloopwerkzaamheden verkeersbrug;
 • sloopwerkzaamheden fietsbruggen;
 • sloopwerkzaamheden beschoeiingen;
 • toepassen tijdelijke brug;
 • aanbrengen funderingsconstructies brug;
 • aanbrengen betonconstructies brug;
 • aanbrengen leuningen en metselwerk

Realisatie door Zeker Zichtbaar