Vervangen van de Grote Wijnbrug te Rotterdam

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Duur van het project

20-05-2016 t/m 01-06-2017

Soort werk

GGW/Beton en staal

Aanneemsom

€ 2.087.000


Projectomschrijving

In onderstaande tabel wordt een globaal overzicht gegeven van de scope van het werk.

Landhoofd

 • Ontwerpen en realiseren eventuele hulpconstructies ten behoeve van slopen en/of realiseren (nieuwe) landhoofden inclusief fundering en kademuren;
 • Slopen en afvoeren bestaande landhoofden, inclusief funderingen en gemetselde wand van landhoofden (met behoud van leuningwerk, haalkommen en elementen van natuursteen);
 • Ontwerpen + realiseren nieuwe landhoofden, inclusief funderingen en de aansluiting op de kademuren;
 • Voorzichtig te werk gaan in de buurt van de appelboom om deze geen schade toe te brengen.

Beweegbare brug

 • Ontwerpen en realiseren eventuele hulpconstructies ten behoeve van slopen en/of realiseren (nieuwe) beweegbare brug;
 • Slopen en afvoeren bestaande beweegbare brug;
 • Ontwerpen en realiseren nieuwe beweegbare brug (welke voorlopig alleen ter plaatse wordt bediend maar wel geschikt is, dat wil zeggen voorbereid, voor bediening op afstand);

Kabels en Leidingen

 • Verwijderen bestaande zinker(s)
 • Aanbrengen alle benodigde kabels en leidingen t.b.v. het systeem;
 • Leveren en plaatsen nieuwe energieaansluiting;

Vaarweg Infra

 • Verwijderen bestaande houten wrijfpalen;
 • Ontwerpen en realiseren (plaatsen) van nieuwe houten wrijfpalen;
 • Verwijderen en afvoeren van de bestaande scheepvaartseinen en doorvaartlichten;
 • Leveren + aanbrengen nieuwe scheepvaartseinen en doorvaartlichten;
 • Leveren + aanbrengen van de vereiste borden voor scheepvaartverkeer volgens de Richtlijnen Vaarwegen;

Weg Infra

 • Verwijderen + terugplaatsen bestaande bebording;
 • Aanbrengen kabelwegen ten behoeve van OV-masten, inclusief coördinatie met Citytec voor verwijderen en terugplaatsing van de OV-masten
 • Verwijderen en afvoeren van de bestaande slagboomkasten;
 • Leveren + aanbrengen nieuwe slagboomkasten;
 • Verwijderen en afvoeren van de bestaande landverkeer- en scheepvaartseinen;
 • Leren + aanbrengen nieuwe landverkeer en scheepvaartseinen;

Het werk betreft een D&C werk welke uitgevoerd wordt onder de UAV GC.

Dit werk is aangenomen door de combinatie Kroeze Infra BV – Hollandia Infra BV.

Aannemersbedrijf Maas voert als onderaannemer van de combinatie de penvoering van het gehele werk en zal verder alle werkzaamheden welke betrekking hebben op de onderbouw, wegen en water infra uitvoeren.

 

Realisatie door Zeker Zichtbaar