Vervanging beschoeiing Oosterstroom te Utrecht

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Duur van het project

december 2013 tot eind april 2014

Soort werk

GWW / Beton

Aanneemsom

€ 294.400,–


Projectomschrijving

Op 12 november 2013 heeft Maas bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 13SW097 in opdracht van de gemeente Utrecht.

Het project is gelegen aan de oever van de Oosterstroom en het Zwarte Water ter hoogte van de Grutterdijk in hartje Utrecht.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verwijderen beschoeiingen langs de Oosterstroom en het Zwarte Water
  • Uitvoeren van grondwerk (met verontreinigde grond)
  • Aanbrengen van stalen damwanden (trillingsvrij)
  • Aanbrengen van kademuur langs Zwarte Water
  • Vervangen van kunststof beschoeiing Koekoeksvaart
  • Aanbrengen van een nieuwe stuw in het Zwarte Water zijnde een combinatie van beton,- metsel,- en natuursteenwerk

Het project kenmerkt zich door een zeer beperkte werkruimte in hartje Utrecht.

Door de betrokkenheid van de medewerkers, weet Maas bv het project uit te voeren waarin het beperken van de overlast naar de omgeving centraal staat.

Realisatie door Zeker Zichtbaar