Bouw Dokbrug Vlissingen

7 mei 2020

Stand van zaken
De onderbouw van zowel de kelderpijler als de oplegpijler zijn aangebracht.
Vanaf week 17 is er begonnen met het aanbrengen van de palen van de landhoofden, hetgeen nog duurt tot week 19, waarna de landhoofden verder gebouwd gaan worden.
Voor de kelder- en oplegpijler geldt dat de engineering nog in volle gang is. Tevens is de engineering voor alle stalen onderdelen, de hydroliek en elektra op dit moment in uitvoering.

Werkzaamheden komende periode
In de komende periode realiseren wij de landhoofden en worden ook de palen van het toekomstige remmingwerk aangebracht worden.

Planning
De werkzaamheden op de bouwlocatie lopen op dit moment op planning.

Vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bouw van de Dokbrug, dan kunt u deze mailen naar info@maasbv.eu.

Realisatie door Zeker Zichtbaar